Gorące lato u progu zimy - galeria


Wyprawa do Ameryki Południowej - grudzień 2016

Fot. Dorota Romanowska