Kotlina Kłodzka - galeria


Miłośnicy polskiego wina na tropie kolejnej perły: wciąż mało znanej ziemii Kłodzkiej.

Fot. J. Zwierzyński