Dokumenty

„Wine Service” Sp. z o.o. został wyróżniony nagrodą Krakowskiej Izby Turystyki ODYS 2015

Dyplom

 

„Wine Service” Sp. z o.o. jest członkiem Krakowskiej Izby Turystyki

Certyfikat

 

„Wine Service” Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/36/2007

Zezwolenie na działalność turystyczną cz.1

Zezwolenie na działalność turystyczną cz. 2