Izrael

Izrael

Wino i kultura żydowska

Kraków – Kazimierz – Dwór Sieraków
luty 2019

Już od początku swojego istnienia Kraków był nierozerwalnie związany z tradycją żydowską. W średniowieczu na podkrakowskim Kazimierzu osiedlali się przybyli z całej Europy żydowscy kupcy, artyści, poeci i myśliciele. Dzięki nim przez kolejne stulecia Kazimierz był ważnym ośrodkiem kultury i nauki. Dziś odwiedzają go turyści z całego świata, by poczuć niezapomniany klimat jednej z najlepiej zachowanych żydowskich dzielnic starej Europy. Zapraszamy do wspólnej wyprawy w świat kultury i tradycji. Doskonale pomogą nam w tym izraelskie wina, które będziemy degustować i poznawać podczas całego weekendu.

 

Izrael – Nowy-Stary Świat

Jerozolima – Wzgórza Golan – Galilea
styczeń 2025

Wino na terenach dzisiejszego Izraela znane było już kilka wieków przed nastaniem naszej ery. Doskonale rozwijające się w czasach rzymskich winnice podupadły po opanowaniu tych terenów przez muzułmanów. Winogrodnictwo w Galilei i Judei odrodziło się dopiero w dziewiętnastym wieku. Stąd też, z enologicznego punktu widzenia, Izrael należy dziś do krajów Nowego Świata. Może to dziwić, gdy pomiędzy wizytami w nowoczesnych winiarniach odwiedza się miejsca i zabytki sprzed kilku tysięcy lat – takie jak Kafarnaum, Kana Galilejska czy Jerozolima. Ale taki właśnie jest dzisiejszy Izrael – pełen sprzeczności i kontrastów. Zapraszamy do udziału w wyjeździe, podczas którego połączymy nowoczesne winiarstwo z wielowiekową tradycją i historią.